Menu

MEDISCH EN INNOVATIEF - Into the Box denken resulteert in Sensory Reality

(Dutch read)
 
Je kent het ook. Aan het strand scherp je je zintuigen. Je wordt overspoeld door indrukken. Je doezelt weg. Maar bij Fred Galstaun gebeurt er in 2011 nog wat anders. We kunnen het gerust hoger inzicht of serendipiteit noemen.
 
Op dat moment is de situatie voor Fred belabbert: de financiële crisis heeft hard toegeslagen bij zijn andere bedrijf. Hij moet gewaardeerde medewerkers ontslaan. Maar ook zijn bankrekening staat rood: maar liefst -€800.000. Zou het bedrijf het redden? Hij spreekt over een burnout. Maar op het strand voelt hij zich al snel positiever en hij vraagt zich af hoe dat nou eigenlijk komt; door de temperatuur, het zonlicht, de geur, het briesje, het geluid? Of dit alles tegelijk? Samen met TU Delft gaat hij met dit idee aan de slag. Als innovator richt hij een proefopstelling in om een dergelijke situatie na te bootsen: een belevingscabine (met eerst alleen licht en geluid).
 
Belevingscabine
Het idee ontstaat dat niet alleen prettige, maar ook bedreigende situaties kunnen worden nagebootst. Maar hoe reageert ons lichaam daarop? En hoe moet de apparatuur worden aangepast onder invloed van de reactie van een persoon (feedback) die in een dergelijke cabine zit? Dat betekent de inzet van biosensoren (bijv. registratie hartslag) en meten = weten. Fred zoekt technische en wetenschappelijke steun bij MKB partners, maar ook bij prof. Jan van Erp, verbonden aan het wetenschappelijk instituut TNO en daarnaast Hoogleraar aan de universiteit Twente.
 
TNO: bestaande kennis uitdragen Jan van Erp "Toen Fred Galstaun met zijn plannen kwam, voelde ik onmiddellijk dat er wat in zat. Een combinatie van creativiteit en high end technologie.

Maar ook ... dat het niet zo eenvoudig is als Fred denkt. We weten dat zintuiglijke ervaringen weldadig kunnen zijn. Maar wie zegt mij dat het activeren van een veelheid aan gevoelens via feedback ook niet averechts kan werken?". Het cluster van MKBs kan bij TNO fondsen aanboren die de basis vormen voor een ondersteunend traject van een jaar. Daarbij worden op afroep experts ingeschakeld. TNO is er in een dergelijk traject om bestaande kennis over te dragen; niet om het project vorm te geven of daar goedkeuring aan te verlenen, benadrukt Jan. MKB-ers zouden dat wel graag willen, maar zo werkt het nu eenmaal binnen deze subsidieregeling. Ook is het hier verstandig om eerst te kijken naar mogelijkheden in de sfeer van wellbeing. In de zorg - waar we al gauw spreken over een 'medical device'- is keiharde bewijsvoering vereist; bijvoorbeeld dubbelblind onderzoek.
 
Pilot
Via Sensiks kunnen momenteel in de cabine geluid, geur, temperatuur, luchtstroom, trilling, en lichtfrequen- ties worden gebruikt om de meest realistische belevingen te creëren. De gebruiker krijgt een VR (virtual reality) bril op. 'Heart Rate Variability' (HRV), huidgeleiding, hersengolven en adem- haling kunnen worden gemeten om te achterhalen hoe de gebruiker reageert op een beleving. Victor Kallen (onderzoeker TNO): "In de praktijk lopen we aan tegen het feit dat je soms wel weet wat je (zintuiglijk) zou willen manipuleren, maar dat er teveel 'context' is (rumoer, open ruimtes, weersinvloeden) om dat effectief te kunnen doen Het 'cabine'-concept is daarom een geniaal idee van Fred." Defensie en de vrijetijds- en zorgsector hebben al interesse getoond. Via een landelijke instelling in de zorg is een pilot in ontwikkeling: Een 25-tal personen met een verstandelijke handicap worden wekelijks gedurende drie maanden in een dergelijke cabine geplaatst. Er wordt gemeten hoe de ervaringen de kwaliteit van leven beïnvloeden. Dat levert ongetwijfeld nieuwe inzichten op.
 
Internationaal
In de korte tijd dat Sensiks op de markt is, is de respons overweldigend. Denk aan de presentatie in de Verenigde Staten met Prins Constantijn als ambassadeur. Daar introduceerde Fred Galstaun het begrip "sensory reality". Dat sloeg meteen aan.
 
bron https://www.linkedin.com/pulse/into-the-box-denken-resulteert-sensory-reality-jan-taco-te-gussinklo/?originalSubdomain=nl
 

Recently added

You have no items in your shopping cart

Total incl. tax:€--,--
Order for another €--,-- and receive free shipping

Language & Currency