Menu

Mentale veerkracht voor first responders op het innovatiecongres van het Ministerie van Justitie

 
Of je nu innovator bent in hart en nieren of nieuwsgierig bent wat innovatie voor jouw werk kan betekenen, op het innovatiecongres What's Next?! voor politiemedewerkers op 21 november kon je echt next level gaan.
 
Human Centered Startup Design als oplossing binnen een systematisch transformerende wereld'
Hoe kan ik problemen oplossen in een snel veranderende wereld' Hoe draagt ondernemerschap bij aan deze veranderingen' Deze vragen beantwoordt de workshop aan de hand van design tools en inspirerende publieke en private voorbeelden. Door een integrale focus op organisatie, mens en veranderende systematiek, leer je te anticiperen op de toekomst. De break-out sessie is voor wie is ge'nteresseerd in hoe je de mens centraal stelt in design en startups om complexe problemen op te lossen.
Sem Carree'is medeoprichter van en design transformer bij Transformers. Sem heeft na zijn bachelor in Industrial Design Engineering een master gedaan in Strategic Product Design aan de TU Delft. Als innovatief ondernemer zette hij vervolgens Rotterdams grootste (11.000m2) co-working space 'Kleinhandel' op. Met Transformers helpt hij publieke en private bedrijven en instellingen bij het oplossen van complexe innovatievraagstukken, resulterend in effectieve transformaties op macro- en microniveau. Als hoofddocent Design Thinking aan de TU Delft inspireert hij jaarlijks de beste studenten van elke faculteit om 'design thinking' toe te passen in hun leertraject.
Jan'ska Dawood'is medeoprichter en visionary transformer bij Transformers. Jan'ska heeft na haar bachelor in Industrial Design Engineering een master gedaan in Strategic Product Design aan de TU Delft. Zij startte haar eerste onderneming op 19-jarige leeftijd wat haar in de vrouwelijke succesvolle ondernemerslijsten van Quote magazine en Adformatie deed belanden. Met haar innovatie- en merkbureau House of Tungsten werkte ze vanuit Nairobi (Kenia) voor publieke en private klanten als World Economic Forum, Philips, Dilmah thee, Nestl', Stanford University en een breed scala aan innovatieve startups. Met deze ervaringen en met haar visionaire en sociale aanpak helpt ze Transformers om de wereld positief te veranderen.
 
 
TNO: Ken je Killer
Aan de hand van een crash cursus gedragsgenetica en ontwikkelingspsychopathologie komen we tot een model dat, in ieder geval theoretisch gezien, in staat is om een snelle maar adequate screening te maken op relevante risicofactoren. Iedere deelnemer die een'geanonimiseerde casus'meeneemt, kan deze ter plaatste laten analyseren ter illustratie en toetsing.
De break-out sessie dient ter lering en vermaak. Professionals uit de opsporingspraktijk en beleidsontwikkelaars op dit gebied kunnen de potentie 'proeven' van gedragswetenschappen voor de opsporings- en preventiepraktijk.
 
Dr. Victor Kallen'is senior scientist bij TNO Defensie & Veiligheid en is als neurowetenschapper betrokken bij diverse programma's en projecten gericht op (contra)ondermijning en (contra)intimidatie. Onderdeel daarvan is het wetenschappelijk onderbouwd maken van risicoanalyses op specifieke personen. Zijn bepaalde personen wel zo gevaarlijk als ze ons willen doen laten geloven' Of zijn er juist risicodragende individuen die we te lang onvoldoende aandacht hebben gegeven'
 
Gezichtsherkenning: wat begrijpen wij en wat begrijpt het algoritme'
Lange tijd pasten we bij het opsporen van criminelen gezichtsherkenning, indexering en standaardisering toe. Nu is de samenleving complexer. Maar er is ook meer technologie om die complexiteit te beheersen. In de workshop geven Anja Groten, Timo Kihara en Lucas Evers korte presentaties over hun werk waarin ze met humor de zwakke plekken van AI testen en geven ze het aanwezige publiek de gelegenheid AI uit te dagen met poses, maskers en andere tactieken.
Anja Groten'is ontwerper en PhD-onderzoeker. Anja ontwerpt momenten van samen kritisch kijken. Ze is erop gericht een discussie op gang te krijgen, waarin confrontaties en onvoorziene gebeurtenissen ruimte krijgen. In haar ontwerppraktijk staan digitale en fysieke media, ontwerp, kunsteducatie en gemeenschapsorganisatie centraal. Ze werkt aan het Sandberg Instituut Amsterdam en de Design Academy Eindhoven en is medeoprichter van het initiatief Hackers & Designers.
Timo Kihara'ontwikkelt speelse interventies om maatschappelijke vraagstukken aan de orde te stellen. Door creatieve codering en fysieke prototyping te combineren, ontwerpt hij sociale interacties die de realiteit provoceren en uitdagen. Hij leidt de 'Street Debaters' die wereldwijd actief zijn. Op zonnige weekenden kun je hem zo op de Dam van Amsterdam tegenkomen.
Lucas Evers'leidt Waag’s 'Wetlab. Het Wetlab is een laboratorium waar kunst, design, wetenschappen, techniek en het publiek elkaar ontmoeten om onderzoek te doen naar biotechnologie'n en hun impact op samenleving en ecologie.
 
 

Virtuele game: TEAM UP
Hoe goed ben je in samenwerken' Test het samen met drie collega's of congresbezoekers door in de virtuele game TEAMUP gezamenlijk puzzels op te lossen. Heb jij voldoende ruimtelijk inzicht, communicatievaardigheden en leiderschapskwaliteiten om jouw team als beste te laten optreden'

Labyrinth Psychotica ' Hoe voelt een psychose'
Het project'The Wearable,'van'Labyrinth Psychotica'is een draagbare headset met software die met uw realiteiten speelt in'realtime. De eerste 'do-het-zelf psychose simulatie' in de wereld simuleert ongeveer 33 subjectieve ervaringen van een psychose. U krijgt opdrachten van stemmen, u gaat raar bewegen, u ziet misschien lichtstralen uit uw handen komen, uw eigen handelingen bepalen hoe diep u de psychose ingaat d.m.v. sensor technologie. Gelanceerd aan de wereld eind 2013 is het project reeds in 20 landen ingezet, en heeft het meer dan 14.000 professionals getraind. U leert hoe moeilijk het is om u te concentreren wanneer uw zintuigelijke waarneming overprikkeld wordt. U leert waarom contact maken moeilijk is, waarom concentratie verlies optreedt en waarom hulp geweigerd wordt. De ervaring is voor iedereen die professioneel en priv' in aanraking komt met de psychose en meer inzicht wil krijgen in de subjectieve ervaringen.

Onderzoeker en kunstenaar'Jennifer Kanary: 'Mijn schoonzus, die last had van steeds terugkerende psychoses, overleed in 2005 door zelfdoding. Na haar overlijden besefte ik hoe weinig ik wist van haar ervaringen, en hoe moeilijk het was om te begrijpen wat ze had gedaan en waarom. Ik kwam erachter dat ik niet de enige was die op zoek was naar meer inzicht over psychose en dat deze behoefte niet alleen groot, maar ook dringend was. Ik besloot een PhD onderzoek te wijden aan het vraagstuk hoe je middelen kunt ontwerpen mensen te helpen om meer begrip te hebben voor wat een psychose kan inhouden. Deze is in september 2016 succesvol afgerond

TNO: Innovation for Life''

TNO werkt als innovatiepartner voor Nationale Veiligheid. Beleef nieuwe ontwikkelingen, innovaties en technologie rondom de volgende onderwerpen: opsporing, crisisbestrijding, CTER en intelligence

TNO Sensiks innovation mental resillience

De Sensory Reality Pod van Sensiks is een belevingscabine waarin gebruik wordt gemaakt van VR, maar ook luchtstroom, geur, trilling, smaak en lichtfrequenties. De cabine is gekoppeld aan hartslag- en ademhalingssensoren, wat de gebruiker in staat stelt de omgeving te veranderen op geleide van ademhaling. Het doel is dat patiënten verlicht worden van een stressgevoel. De Sensory Reality Pods zijn al door enkele zorginstellingen in Nederland geïmplementeerd.

TNO en SENSIKS trekken sinds 2016 samen op in de ontwikkeling van oplossingen voor mentale weerbaarheid, stress reductie en trauma behandeling.

Bron TNO.nl / socialmediadna.nl/whats-next-innovatiecongres-politie-2018/

Recently added

You have no items in your shopping cart

Total incl. tax:€--,--
Order for another €--,-- and receive free shipping

Language & Currency